Αγορά Όπλου

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή άδειας αγόρας κυνηγετικού όπλου η οποία εκδίδεται απο το πλησιέστερο Αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας.

(ΠΡΟΣΟΧΗ χώρος φύλαξης του όπλου θεωρείται ο τόπος κατοικίας τον οποίο δηλώνετε.)

Για την έκδοση άδειας αγοράς πρέπει να προσκομίσετε στο τμήμα τα εξής:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • 2 φωτογραφίες
  • Βεβαίωση γιατρού (Νευρολόγου ή Ειδικού παθολόγου)
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Συμπληρώνετε στο τμήμα)

Αφού έχετε την άδεια αγοράς στα χέρια σας την υπογράφετε στο σημείο που λέει αγοραστής (σε όλα τα αντίγραφα) και μας την στέλνετε με Elta courier σε χρέωση δική μας μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.