Καλώς ήρθες στην ιστοσελίδα μας gunshop4you.com. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν την πρόσβαση στο pinokio.store και τη χρήση του. Η πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα και η χρήση της όπως και η αγορά προϊόντων από το pinokio.store βασίζονται στην παραδοχή ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης έχουν διαβαστεί και έχουν γίνει κατανοητοί και αποδεκτοί από εσένα.

Την παρούσα ιστοσελίδα διαχειρίζεται και συντηρεί η ατομική επιχείρηση Βαλάντα φύλλα (εφεξής αποκαλούμενη “επιχείρηση” ), με έδρα την Καβάλα, στη διεύθυνση Γραβιάς 11, 65403, Καβάλα και ΑΦΜ 127249681. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία νομικού περιεχομένου, μπορείς να ανατρέξεις στην ενότητα  Αλλαγές & Επιστροφές. Εαν δεν συμφωνείς με τους Όρους Χρήσης της επιχείρησης εν όλω ή εν μέρει, σε παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείς την ιστοσελίδα μας.

Η πρόσβαση στο gunshop4you.com και η χρήση της, περιλαμβανομένης της προβολής ιστοσελίδων, της επικοινωνίας με τη επιχείρησης, της μεταφόρτωσης (download) πληροφοριών για τα προϊόντα και της πραγματοποίησης αγορών από την ιστοσελίδα διεξάγονται από τους χρήστες μας αποκλειστικά για προσωπικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν πρέπει να συνδέονται κατά κανένα τρόπο με οποιαδήποτε εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα.

Σου υπενθυμίζουμε ότι είσαι υπεύθυνος/η για τη χρήση του pinokio.store και των περιεχομένων του. H επιχείρηση δεν θεωρείται υπεύθυνη για τη χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της από οποιονδήποτε από τους χρήστες της που δεν είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, με την επιφύλαξη της ευθύνης της επιχείρησης για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριά αμέλεια.

Συγκεκριμένα, είσαι υπεύθυνος/η για τη γνωστοποίηση πληροφοριών ή δεδομένων που δεν είναι ορθά, είναι ψευδή ή αφορούν τρίτους (σε περίπτωση που οι εν λόγω τρίτοι δεν έχουν παράσχει τη συναίνεσή τους), όπως και για κάθε μη νόμιμη χρήση των εν λόγω δεδομένων ή πληροφοριών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επιχείρηση έχει προσαρμόσει το GDPR πλαίσιο.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Mπορείτε πάντα να αποποιηθείτε το cookie.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή (browser) του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των διατάξεων (cookies) σε συγκεκριμένα πεδία της παρούσας ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης διατάξεων (cookies) σε καμία περίπτωση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα περιεχόμενα του gunshop4you.com που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι μόνο, έργα, απεικονίσεις, εικόνες, διαλόγους, μουσική, ήχους, βίντεο, έγγραφα, σκίτσα, μεγέθη, λογότυπα και οποιοδήποτε άλλο υλικό δημοσιεύεται στο gunshop4you.com σε οποιαδήποτε μορφή, όπως μενού, ιστοσελίδες, γραφικά, χρώματα, σχέδια, εργαλεία, γραμματοσειρές, σχεδιασμό της ιστοσελίδας, διαγράμματα, διατάξεις, μεθόδους, διαδικασίες, λειτουργίες και λογισμικό που αποτελούν μέρος του gunshop4you.com, προστατεύονται βάσει κάθε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης και των αντίστοιχων δικαιούχων.

Η επιχείρηση έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει ή να απαγορεύει οποιαδήποτε αναπαραγωγή (άμεση και έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει) του gunshop4you.com και του περιεχομένου της.

Αναφορικά με τη χρήση του gunshop4you.com, είναι επιτρεπτή μόνο η προβολή της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.

Επίσης, επιτρέπεται η διεξαγωγή όλων των υπόλοιπων προσωρινών ενεργειών αναπαραγωγής που είναι παροδικές ή παρεμπίπτουσες και αποτελούν αναπόσπαστο και βασικό μέρος της προβολής του gunshop4you.com και του περιεχομένου του και οι οποίες δεν έχουν αυτοτελή οικονομική σημασία. Επιπλέον, επιτρέπεται να περιηγείσαι στην ιστοσελίδα με σκοπό τη νόμιμη χρήση του gunshop4you.com και του περιεχομένου του.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, με οποιοδήποτε μέσο ή σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει, του gunshop4you.com και του περιεχομένου του. Οι συγγραφείς των έργων που δημοσιεύονται στο gunshop4you.com δικαιούνται οποτεδήποτε να διεκδικήσουν την πατρότητα του έργου τους και να αντιτεθούν σε οποιαδήποτε στρέβλωση ή άλλη τροποποίηση των έργων, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας στα έργα η οποία ενδέχεται να είναι επιζήμια για την τιμή και τη φήμη των συγγραφέων.

Εσύ αναλαμβάνεις την υποχρέωση να συμμορφώνεσαι με το δικαίωμα αναπαραγωγής (copyright) των συγγραφέων που επιλέγουν να δημοσιεύσουν το έργο τους στο gunshop4you.com ή έχουν συνεργαστεί με το gunshop4you.com για τη δημιουργία νέων εκφραστικών και καλλιτεχνικών έργων με στόχο τη δημοσίευση αυτών, όχι μόνο αποκλειστικά στην ιστοσελίδα, ή τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείς, με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μεμονωμένου έργου που προστατεύεται από το δικαίωμα αναπαραγωγής (copyright) ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Παραδείγματος χάριν, δεν πρέπει να αλλοιώνεις ή να τροποποιείς το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε έργο προστατεύεται από δικαίωμα αναπαραγωγής (copyright) και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς τη συναίνεση της επιχείρησης και χωρίς τη συναίνεση, όπου είναι απαραίτητο, κάθε συγγραφέα των έργων που δημοσιεύονται στο gunshop4you.com.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Ο Δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους και συνδέσμους (Links) σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η επιχείρηση ρητώς δηλώνει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη και για το περιεχόμενο των άνω διαδικτυακών τόπων, οι οποίοι διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης τους οποίους ο Χρήστης οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά, πριν περιηγηθεί σε οποιονδήποτε από αυτούς.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η επιχείρηση έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να εμποδίσει τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της περιεχομένου το οποίο περιγράφει ή αντανακλά καταστάσεις σωματικής ή ψυχολογικής βίας ή περιεχομένου το οποίο, ανάλογα με την ευαισθησία των χρηστών του gunshop4you.com, ενδέχεται να θεωρηθεί ότι παραβιάζει πολιτικές πεποιθήσεις ή ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε όλες τις μορφές και τις εκφάνσεις της.

Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προσήκον ή νόμιμο σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδος.

Ωστόσο, σε περίπτωση που το εν λόγω περιεχόμενο θεωρείται μη εξουσιοδοτημένο από το νόμο ή παράνομο σε ορισμένες από αυτές τις Χώρες, σε παρακαλούμε να μην επισκέπτεσαι την ιστοσελίδα μας και σε περίπτωση που, παρόλα αυτά, αποφασίσεις να την επισκεφτείς, σε ενημερώνουμε με το παρόν έγγραφο ότι για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει το gunshop4you.com και στην οποία επιδίδεσαι θα είσαι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνος/η.

Η επιχείρηση έχει, επίσης, υιοθετήσει μέτρα για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του gunshop4you.com είναι ακριβές και δεν περιέχει εσφαλμένες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες.

Ωστόσο, η επιχείρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται από την επιχείρηση στην ιστοσελίδα της, παρά μόνο σε σχέση με την ευθύνη της για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριά αμέλεια και ως άλλως προβλέπεται εκ του νόμου.

Επιπλέον, η επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η ιστοσελίδα θα λειτουργεί αδιάλειπτα, χωρίς διακοπές και σφάλματα λόγω της σύνδεσης με το Διαδίκτυο.

Ταυτόχρονα, σε παρακαλούμε να επικοινωνήσεις με τον πάροχό σου για υπηρεσίες Διαδικτύου ή να ελέγξεις εάν κάθε συσκευή για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο και την πρόσβαση στο περιεχόμενο Ιστού είναι σωστά ενεργοποιημένη, περιλαμβανομένου του προγράμματος περιήγησης.

Παρόλο που η επιχείρηση καταβάλλει τις καλύτερες προσπάθειες για να εξασφαλίσει ομαλή πρόσβαση στην ιστοσελίδα της, η δυναμική φύση του Διαδικτύου και του περιεχομένου Ιστού ενδέχεται να μην επιτρέπει στην επιχείρηση να λειτουργεί χωρίς παύσεις, διακοπές ή ασυνέχεια λόγω ενημέρωσης της ιστοσελίδας.

Η επιχείρηση έχει εφαρμόσει επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των υπηρεσιών στο gunshop4you.com, της ακεραιότητας των δεδομένων κίνησης και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειμένου να εμποδίζει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση σε δεδομένα όπως και τους κινδύνους διάδοσης, καταστροφής και απώλειας δεδομένων και εμπιστευτικών/μη εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες του gunshop4you.com και για να αποφεύγει τη μη εξουσιοδοτημένη ή μη νόμιμη πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα και πληροφορίες.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η επιχείρηση έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να εμποδίσει τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της περιεχομένου το οποίο περιγράφει ή αντανακλά καταστάσεις σωματικής ή ψυχολογικής βίας ή περιεχομένου το οποίο, ανάλογα με την ευαισθησία των χρηστών του gunshop4you.com, ενδέχεται να θεωρηθεί ότι παραβιάζει πολιτικές πεποιθήσεις ή ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε όλες τις μορφές και τις εκφάνσεις της.

Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προσήκον ή νόμιμο σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδος.

Ωστόσο, σε περίπτωση που το εν λόγω περιεχόμενο θεωρείται μη εξουσιοδοτημένο από το νόμο ή παράνομο σε ορισμένες από αυτές τις Χώρες, σε παρακαλούμε να μην επισκέπτεσαι την ιστοσελίδα μας και σε περίπτωση που, παρόλα αυτά, αποφασίσεις να την επισκεφτείς, σε ενημερώνουμε με το παρόν έγγραφο ότι για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει το gunshop4you.com και στην οποία επιδίδεσαι θα είσαι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνος/η.

Η επιχείρηση έχει, επίσης, υιοθετήσει μέτρα για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του gunshop4you.com είναι ακριβές και δεν περιέχει εσφαλμένες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες.

Ωστόσο, η επιχείρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται από την επιχείρηση στην ιστοσελίδα της, παρά μόνο σε σχέση με την ευθύνη της για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριά αμέλεια και ως άλλως προβλέπεται εκ του νόμου.

Επιπλέον, η επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η ιστοσελίδα θα λειτουργεί αδιάλειπτα, χωρίς διακοπές και σφάλματα λόγω της σύνδεσης με το Διαδίκτυο.

Ταυτόχρονα, σε παρακαλούμε να επικοινωνήσεις με τον πάροχό σου για υπηρεσίες Διαδικτύου ή να ελέγξεις εάν κάθε συσκευή για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο και την πρόσβαση στο περιεχόμενο Ιστού είναι σωστά ενεργοποιημένη, περιλαμβανομένου του προγράμματος περιήγησης.

Παρόλο που η επιχείρηση καταβάλλει τις καλύτερες προσπάθειες για να εξασφαλίσει ομαλή πρόσβαση στην ιστοσελίδα της, η δυναμική φύση του Διαδικτύου και του περιεχομένου Ιστού ενδέχεται να μην επιτρέπει στην επιχείρηση να λειτουργεί χωρίς παύσεις, διακοπές ή ασυνέχεια λόγω ενημέρωσης της ιστοσελίδας.

Η επιχείρηση έχει εφαρμόσει επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των υπηρεσιών στο gunshop4you.com, της ακεραιότητας των δεδομένων κίνησης και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειμένου να εμποδίζει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση σε δεδομένα όπως και τους κινδύνους διάδοσης, καταστροφής και απώλειας δεδομένων και εμπιστευτικών/μη εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες του gunshop4you.com και για να αποφεύγει τη μη εξουσιοδοτημένη ή μη νόμιμη πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα και πληροφορίες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η επιχείρηση συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Η επιχείρηση στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνει τον Πελάτη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον Πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η επιχείρηση προσπαθεί να παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο καλής πίστης, η επιχείρηση δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

Η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη έχει από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η επιχείρηση δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία και/ή ηθική βλάβη που ενδέχεται να προκύψει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

Η επιχείρηση κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές εντός του ηλεκτρονικού καταστήματος συμπεριλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε και θα αναρτώνται στο site.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.